• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  cổ phần
  cổ quyền (cổ phiếu, trái khoán...)
  ruộng đất
  số cổ phiếu đang nắm giữ
  số cổ phiếu đang nắn giữ
  tài sản
  tài sản đất đai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X