• /´houm¸meid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự gia đình sản xuất lấy, nhà làm lấy; để nhà dùng
  home-made bread
  bánh nhà làm lấy
  Làm ở trong nước, sản xuất ở trong nước; để tiêu dùng trong nước (sản phẩm...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chế tạo trong nước
  tự chế tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X