• Thông dụng

  Danh từ
  (thông tục) vấn đề có thể gây ra tranh luận
  a political hot potato
  một vấn đề chính trị có thể gây ra tranh luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X