• Bre & NAmE /pə'lɪtɪkl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Về chính trị, về chính phủ, về những việc công cộng nói chung
  political economy
  kinh tế chính trị
  a political organization
  một tổ chức chính trị
  a political prisoner
  tù chính trị
  Về sự xung đột, kịch địch giữa hai bên (nhiều bên)
  a political party
  đảng chính trị
  a political crisis
  cuộc khủng hoảng chính trị
  (về hành động) có hại cho nhà nước, chính phủ
  a political offence
  sự xúc phạm chính trị
  imprisoned on political grounds
  bị cầm tù vì lý do chính trị
  (về người) quan tâm đến, tích cực về chính trị
  somebody who is very political (in outlook)
  người rất chính trị (về quan điểm)
  Có tính chính trị, liên quan đến địa vị, quyền lực (hơn là giá trị thật của tình thế)
  (thuộc) việc quản lý nhà nước, (thuộc) chính quyền
  political agent
  cán sự (của chính quyền)

  Danh từ

  Cán sự (của chính quyền)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X