• /´hɔt¸bed/

  Thông dụng

  Danh từ

  Luống đất bón phân tươi
  (nghĩa bóng) ổ, lò
  a hotbed of vice
  ổ thói hư tật xấu
  a hotbed of diseases
  ổ bệnh tật
  a hotbed of war
  lò lửa chiến tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X