• /´auəli/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Hằng giờ, từng giờ, mỗi giờ một lần
  an hourly service of trains
  xe lửa chạy mỗi giờ một chuyến
  Hằng giờ, hằng phút, liên miên, luôn luôn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàng giờ
  hourly median
  mức trung bình hàng giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X