• /¸haipə´sɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tốc độ nhanh hơn 5 lần của âm thanh
  (thuộc) tần số âm thanh cao hơn 1 ngàn triệu héc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  siêu thanh

  Điện lạnh

  cực siêu thanh
  hypersonic flow
  dòng cực siêu thanh
  hypersonic wakes
  đuôi cực siêu thanh

  Kỹ thuật chung

  quá thanh
  hypersonic flow
  dòng quá thanh
  hypersonic wakes
  đuôi quá thanh
  siêu thanh
  hypersonic aerodynamics
  cực siêu thanh
  hypersonic flow
  dòng cực siêu thanh
  hypersonic wakes
  đuôi cực siêu thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X