• /¸ɛəroudai´næmiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Khí động lực học
  cosmical aerodynamics
  khí động lực học vũ trụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khí động lực học

  Kỹ thuật chung

  khí động (lực) học
  high altitude aerodynamics
  khí động lực học cao độ
  high altitude aerodynamics
  khí động lực học cao không
  subsonic aerodynamics
  khí động lực (học) hạ thanh
  supersonic aerodynamics
  khí động lực (học) vượt âm
  transonic aerodynamics
  khí động lực (học) cận thanh
  khí động học
  khí động lực học
  high altitude aerodynamics
  khí động lực học cao độ
  high altitude aerodynamics
  khí động lực học cao không
  subsonic aerodynamics
  khí động lực (học) hạ thanh
  supersonic aerodynamics
  khí động lực (học) vượt âm
  transonic aerodynamics
  khí động lực (học) cận thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X