• /haipə´də:mik/

  Thông dụng

  Cách viết khác hypodermatic

  Tính từ

  (y học) dưới da
  a hypodermic injection
  một mũi tiêm dưới da

  Danh từ

  (y học) mũi tiêm dưới da
  Kim tiêm dưới da

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X