• /in'dʤekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêm
  Chất tiêm, thuốc tiêm
  Mũi tiêm, phát tiêm
  (kỹ thuật) sự phun
  (toán học) phép nội xạ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép nội xạ đơn ánh
  diagonal injection
  đơn ánh chéo
  natural injection
  đơn ánh tự nhiên
  phép nhúng

  Cơ - Điện tử

  Sự phun, sự thổi vào, sự tiêm, phép nội xạ

  Cơ khí & công trình

  sự thổi vào

  Hóa học & vật liệu

  sự tiêm nhập
  concordant injection
  sự tiêm nhập chỉnh hợp
  lit-par-lit injection
  sự tiêm nhập từng lớp
  ribbon injection
  sự tiêm nhập dạng dải

  Ô tô

  sự phun (nhiên liệu)
  k-jetronic fuel injection
  sự phun nhiên liệu K-Jetronic

  Xây dựng

  tiêm vết nứt

  Y học

  chích (tiêm)

  Điện tử & viễn thông

  sự tiêm tín hiệu

  Kỹ thuật chung

  đơn ánh
  phép nội xạ
  sự bơm vào
  sự phun
  air blast injection
  sự phun thổi không khí
  beam injection
  sự phun chùm
  brine injection
  sự (phun) cấp nước muối
  cement injection
  sự phun xi măng
  chemical injection
  sự phun chất hóa học
  clay injection
  sự phun đất sét
  control injection
  sự phun kiểm tra
  direct injection
  sự phun trực tiếp
  external injection
  sự phun ngoài
  first injection
  sự phun lần đầu (tranzito)
  fluid injection
  sự phun chất lỏng
  forced injection
  sự phun có áp
  fuel injection
  sự phun nhiên liệu
  fuel injection (FI)
  sự phun nhiên liệu
  gas injection
  sự phun khí
  high pressure gas injection
  sự phun khí áp suất cao
  high-level injection
  sự phun mức cao
  hydraulic injection
  sự phun thủy lực
  injection of cement
  sự phun ximăng
  injection of chemicals
  sự phun chất hóa học
  injection of grout
  sự phun vữa
  integral injection
  sự phun tích hợp
  jet injection
  sự phun tia
  k-jetronic fuel injection
  sự phun nhiên liệu K-Jetronic
  legato injection
  sự phun liên tục
  liquid injection
  sự phun lỏng
  liquid refrigerant injection
  sự phun môi chất lạnh lỏng
  low-level injection
  sự phun mức thấp
  mechanical injection
  sự phun cơ học
  mortar injection
  sự phun vữa
  natural injection
  sự phun tự nhiên
  oil injection
  sự phun dầu
  pressure injection
  sự phun bằng áp suất
  second harmonic injection
  sự phun sóng hài bậc hai
  solid injection
  sự phun bột
  solid injection
  sự phun cơ học
  solid injection
  sự phun hạt
  steam injection
  sự phun cấp hơi nước
  steam injection
  sự phun hơi nước
  waste injection
  sự phun chất thải (vào hang)
  water injection
  sự phun nước
  water injection
  sự phun nước vào (khai thác dầu)
  wax injection or lancing
  sự phun sáp chống ăn mòn
  sự phun vào
  sự phụt vào
  sự tiêm
  concordant injection
  sự tiêm nhập chỉnh hợp
  lit-par-lit injection
  sự tiêm nhập từng lớp
  ribbon injection
  sự tiêm nhập dạng dải
  signal injection
  sự tiêm tín hiệu
  sự tiêm vào

  Kinh tế

  bơm vào
  rót vào
  sự phun
  manual injection
  sự phun bằng tay
  sự tiêm
  pre-slaughter injection
  sự tiêm chủng trước khi giết
  việc bơm vào
  việc đưa vào
  việc rót vào

  Địa chất

  sự bơm, sự tiêm, sự phụt, sự phun

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X