• /aist/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đóng băng
  Phủ băng
  Ướp nước đá, ướp lạnh, có nước đá
  iced beer
  bia ướp lạnh
  Phủ một lượt đường cô (bánh...)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  được rải (nước) đá
  top-iced
  được rải (nước) đá phía trên
  được rải đá

  Kỹ thuật chung

  bị đóng băng
  đóng băng
  iced water
  nước đóng băng
  iced water tank
  thùng chứa nước đóng băng

  Kinh tế

  đóng băng
  phủ băng
  ướp nước đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X