• /ai¸diəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác idealisation

  Danh từ
  Sự lý tưởng hoá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X