• /ˌmægnəfɪˈkeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phóng đại, sự mở rộng, sự làm to
  Sự ca ngợi, sự tán tụng, sự tán dương

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sư phóng đại

  Kỹ thuật chung

  độ khuếch đại
  axial magnification
  độ khuếch đại chiều trục
  độ phóng đại
  axial magnification
  độ phóng đại hướng trục
  lateral magnification
  độ phóng đại ngang
  linear magnification
  độ phóng đại dài
  linear magnification
  độ phóng đại tuyến tính
  longitudinal magnification
  độ phóng đại dọc
  ultimate magnification
  độ phóng đại lớn nhất
  sự khuếch đại
  gas magnification
  sự khuếch đại dùng khí
  sự mở rộng
  sự phóng đại
  isogonal magnification
  sự phóng đại đồng dạng
  transverse magnification
  sự phóng đại ngang
  sự tăng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X