• /´aidem/

  Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .id.

  Cũng tác giả ấy, cũng cuốn sách ấy; cũng từ ấy
  idemỵquod (viết tắt i.q.)
  cũng như

  Phó từ, viết tắt là .id.

  Như trên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cùng chữ ấy, như trên

  Kinh tế

  như trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X