• /¸idiəu´græfikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác ideographical

  Tính từ

  (thuộc) chữ viết ghi ý; có tính chất chữ viết ghi ý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ghi ý
  tượng hình
  ideographic character
  chữ tượng hình
  ideographic character
  kí tự tượng hình
  ideographic character
  ký tự tượng hình
  ideographic character set
  bộ ký tự tượng hình
  ideographic character set
  tập ký tự tượng hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X