• /¸ili´gæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không hợp pháp; tính không hợp pháp
  ( số nhiều) hành động không hợp pháp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tính không hợp pháp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X