• /ɪləkjuːʃn/

  Ngôn ngữ học

  Danh từ

  Hành động ngoài lời
  là hành động tạo ra một phát ngôn nhờ hiệu lực của những quy ước liên quan với nó, nhằm một chức năng cụ thể, với một mục đích nhất định và có hiệu lực trong giao tiếp

  Cấu trúc từ

  illocutionary force
  lực ngôn trung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X