• /¸imbi´biʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự uống; sự hít
  Sự hút (hơi ẩm)
  Sự hấp thụ, sự tiêm nhiễm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự tẩm vào

  Kỹ thuật chung

  sự hút vào
  sự thấm
  sự thấm vào

  Kinh tế

  sự hút nước
  sự ngậm nước

  Địa chất

  sự hút vào, sự thấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X