• Thông dụng

  Cách viết khác immunisation

  Danh từ

  (y học) sự tạo miễn dịch, sự chủng ngừa
  immunization against tetanus
  sự chủng ngừa bệnh uốn ván

  Chuyên ngành

  Y học

  sự miên dịch hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X