• Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm suy yếu, sự làm sút kém; sự suy yếu, sự sút kém
  Sự làm hư hỏng, sự làm hư hại; sự hư hỏng, sự hư hại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm yếu

  Kỹ thuật chung

  sự hư hỏng
  suy yếu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X