• /dis'trʌk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phá hoại, sự phá huỷ, sự tiêu diệt; tình trạng bị tàn phá, tình trạng bị tiêu diệt
  Nguyên nhân huỷ diệt, nguyên nhân suy vi; nguyên nhân gây ra cái chết

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỗ hư hỏng
  phá hoại
  sự phá hoại
  sự phá hỏng
  sự phá hủy

  Kinh tế

  sự tiêu diệt
  bacterial destruction
  sự tiêu diệt vi khuẩn
  thermal destruction
  sự tiêu diệt bằng nhiệt

  Địa chất

  sự phá hủy, sự tiêu diệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X