• /im´penitənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hối cãi, không ăn năn hối hận, chứng nào tật ấy

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người không hối cãi, người không ăn năn hối hận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X