• /¸impə´misibəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cấm, không thể cho phép
  impermissible goods
  hàng cấm không được bán


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  taboo , verboten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X