• =====/ /gudz//=====

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Của cải, tài sản
  Hàng hoá, hàng
  production of goods
  sự sản xuất hàng hoá
  Hàng hoá chở trên xe lửa
  a goods train
  xe lửa chở hàng
  to deliver the goods
  hoàn thành sứ mạng, làm đúng những gì đã hứa
  Sb's goods and chattels
  Đồ dùng cá nhân
  a nice piece of goods
  (đùa cợt) một món khá xinh
  to price one's goods out of the market
  hét giá hàng của mình quá cao, đòi giá cắt cổ


  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Hàng hoá
  Hàng hoá là các loại máy móc, thiết bị (toàn bộ, đồng bộ hoặc thiết bị lẻ), nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thành phẩm). Trong đấu thầu, bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu công nghệ, các dịch vụ không phải là dịch vụ tư vấn được thực hiện theo quy trình mua sắm hàng hoá

  Toán & tin

  hàng hóa
  bundle (goodsfor sale) (vs)
  bọc ( hàng hóa đem bán)
  goods circulation
  sự lưu thông hàng hóa

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Xây dựng

  hàng hóa, hàng, vật liệu

  Kinh tế

  của cải
  động sản
  goods and chattels
  toàn bộ động sản
  hàng hóa
  abandoned goods
  hàng hóa bị bỏ
  agreement on the exchange of goods
  hiệp định trao đổi hàng hóa
  appreciation of goods
  sự tăng giá hàng hóa
  branded goods
  hàng hóa có nhãn hiệu
  category of goods
  hạng loại hàng hóa
  class of goods
  đẳng cấp hàng hóa
  clear goods (to...)
  thông quan hàng hóa
  collective goods
  hàng hóa công cộng
  conforming of the goods
  sự phù hợp của hàng hóa (đối với hợp đồng)
  consigned goods
  hàng hóa gửi đi
  consignment of goods
  gửi bán hàng hóa
  contract goods
  hàng hóa hợp đồng
  conveyance of goods
  vận tải hàng hóa
  demand for goods
  nhu cầu về hàng hóa
  designation of goods
  tên gọi hàng hóa
  detained goods
  hàng hóa bị bắt giữ
  deterioration of the goods
  sự biến chất của hàng hóa
  disqualified goods
  hàng hóa không hợp cách
  document of title to the goods
  chứng từ sở hữu hàng hóa
  documents of tittle to the goods
  các chứng từ sở hữu hàng hóa
  down-market goods
  hàng hóa trong thị trường giá rẻ
  duty on imported goods
  thuế hàng hóa nhập khẩu
  economic goods
  hàng hóa kinh tế
  economic goods
  hàng hóa kinh tế (gồm cả tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng)
  enemy goods
  hàng hóa của kẻ thù
  evade declaration of dutiable goods
  tránh khai hàng hóa chịu thuế
  evidence as to the quality of goods
  chứng cớ về chất lượng hàng hóa
  export of goods
  xuất khẩu hàng hóa
  fancy goods
  hàng hóa có trang trí đẹp
  fancy goods
  hàng hóa sặc sỡ
  field inspection (ofthe goods)
  sự kiểm tra (hàng hóa) lần cuối
  final goods
  thành phẩm, hàng hóa cuối cùng
  final goods and services
  hàng hóa và dịch vụ sau cùng
  finished goods
  thành phẩm, hàng hóa cuối cùng
  free goods
  hàng hóa miễn thuế
  free goods
  hàng hóa tự nhiên
  free movement of goods
  sự lưu thông hàng hóa tự do
  funeral goods
  hàng hóa có thể thay thế (lẫn nhau)
  future goods
  hàng hóa kỳ hạn
  Giffen goods
  hàng hóa Giffen
  goods account
  tài khoản hàng hóa
  goods afloat
  hàng hóa trên đường vận chuyển
  goods agent
  đại lý vận tải hàng hóa
  goods and services
  hàng hóa và dịch vụ
  goods damaged by sea
  hàng hóa bị tổn thất trên biển
  goods declaration
  tờ khai hàng hóa
  goods department
  phòng hàng hóa
  goods discount
  chiết khấu hàng hóa
  goods in bad order
  hàng hóa có vấn đề
  goods in good order
  hàng hóa ổn thỏa
  goods in the charge of the carriers
  hàng hóa do người chở bảo quản
  goods of the contract description
  hàng hóa ăn khớp với quy định trong hợp đồng
  goods station
  ga hàng hóa
  goods-in-transit insurance
  bảo hiểm hàng hóa trên đường vận chuyển
  goods-in-transit insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng hóa trên đường vận chuyển
  hand over (ofgoods, documents)
  trao (hàng hóa, chứng từ)
  handling (ofgoods)
  xử lý hàng hóa bốc dỡ
  home market goods
  hàng hóa tiêu thụ trong nước
  identification of goods
  sự giám định hàng hóa
  identification of goods
  sự nhận ra hàng hóa
  import goods
  nhập khẩu hàng hóa
  impose a duty on goods
  đánh thuế hàng hóa
  incoming goods
  hàng hóa nhận được
  indent goods
  hàng hóa đặt mua
  industrial capacity goods
  hàng hóa tư bản công nghiệp
  industrial goods
  hàng hóa công nghiệp
  inferior goods
  hàng hóa cấp thiết
  inspection of goods
  sự kiểm tra, kiểm nghiệm hàng hóa
  instrument goods
  hàng hóa trung giới
  insurance of goods
  bảo hiểm hàng hóa
  intangible goods
  hàng hóa vô hình
  intermediate goods
  hàng hóa trung gian
  levy a duty on imported goods
  đánh thuế bằng hàng hóa nhập khẩu
  levy on goods exported
  thuế hàng hóa xuất khẩu
  lien on goods
  quyền lưu giữ hàng hóa
  loss damage or delay of goods
  thiệt hại hoặc sự trễ nải của hàng hóa
  mark down (theprice of) goods (to...)
  giảm giá hàng hóa
  mark-up down (theprice of) goods
  giảm giá hàng hóa
  marketable goods
  hàng hóa bán được
  marketable goods
  hàng hóa dễ bán
  material goods
  hàng hóa hữu hình
  minutes of goods delivery and reception
  biên bản giao nhận hàng hóa
  miscarriage of goods
  sự thất lạc hàng hóa
  mixed goods
  hàng hóa hỗn hợp
  monopoly goods
  hàng hóa chuyên mại
  monopoly goods
  hàng hóa độc quyền
  non traded goods
  hàng hóa không mua bán
  non-conforming goods
  hàng hóa không hợp qui định
  non-conforming goods
  hàng hóa không hợp quy định
  non-economic goods
  hàng hóa phi kinh tế
  non-fungible goods
  hàng hóa không thể thay thế
  non-manufactured goods
  hàng hóa phi công nghiệp
  normal goods
  hàng hóa bình thường
  original goods
  hàng hóa đầu tiên (có sẵn trong thiên nhiên)
  package goods
  hàng hóa đã được đóng gói
  partial damage to goods
  sự tổn thất một phần hàng hóa
  patent goods
  hàng hóa có bản quyền sáng chế
  perishing of goods
  hư hỏng hàng hóa
  perishing of goods
  sự hư hỏng của hàng hóa
  prestige goods
  hàng hóa để phô trương
  primary goods
  hàng hóa sơ cấp
  principle of free movement of goods
  nguyên tắc lưu thông hàng hóa tự do
  private goods
  hàng hóa riêng
  private goods
  hàng hóa tư doanh
  private goods
  hàng hóa tư nhân
  producer goods
  hàng hóa sản xuất
  production goods
  hàng hóa sản xuất
  public goods
  hàng hóa công cộng
  put goods into market (to...)
  bán hàng hóa ra thị trường
  quality goods
  hàng hóa có chất lượng
  quality of goods
  chất lượng hàng hóa
  quasi-goods
  chuẩn hàng hóa
  quasi-international goods
  hàng hóa chuẩn quốc tế
  quasi-public goods
  hàng hóa chuẩn công cộng
  range of a goods
  tầm phân bố hàng hóa
  receipt of goods
  biên nhận hàng hóa
  redeemable goods
  hàng hóa để thế chấp
  registered goods (to...)
  đăng ký hàng hóa
  related goods
  hàng hóa tương quan
  replacement of goods
  sự thay thế hàng hóa
  reproducible goods
  hàng hóa có thể chế lại
  reproducible goods
  hàng hóa có thể tái sản xuất
  restoration of goods taken in distraint
  hủy bỏ tịch biên (hàng hóa)
  returned goods
  hàng hóa bị trả lại
  routing of goods
  chọn tuyến đường vận chuyển hàng hóa
  sailing goods
  hàng hóa trên đường vận chuyển
  sea damage goods
  hàng hóa bị tổn hại do nước biển
  sea damaged goods
  hàng hóa tổn hại do nước biển
  seasonable goods
  hàng hóa hợp theo mùa
  seasonal goods
  hàng hóa từng mùa
  secondary goods
  hàng hóa cấp hai, thứ cấp (chỉ những mặt hàng thành phẩm)
  sell off goods
  bán hạ giá hàng hóa
  sell off goods [[]] (to...)
  bán hạ giá hàng hóa
  sell well (goodsthat sell well)
  hàng hóa bán chạy
  ship goods unpacked
  chất những hàng hóa không bao bì xuống tàu
  ship goods unpacked [[]] (to...)
  chất những hàng hóa không bao bì xuống tàu
  single goods
  hàng hóa đơn nhất
  slow selling goods
  hàng hóa chậm
  social goods
  hàng hóa xã hội
  sound goods
  hàng hóa hoàn hảo
  standardized goods
  hàng hóa tiêu chuẩn hóa
  staple goods
  hàng hóa thông thường
  stock goods
  trữ kho hàng hóa
  strategic goods
  hàng hóa chiến lược
  superior goods
  hàng hóa cao cấp
  tangible goods
  hàng hóa hữu hình
  tender for a supply of goods
  bỏ thầu cung cấp hàng hóa
  tender for a supply of goods (to...)
  bỏ thầu cung cấp hàng hóa
  tertiary goods
  hàng hóa cấp ba (=dịch vụ)
  title to goods
  quyền sở hữu hàng hóa
  trade in goods
  thương mại hàng hóa
  transport goods by truck (to...)
  vận tải hàng hóa bằng cam-nhông
  turnover of goods
  chu chuyển hàng hóa
  uncleared goods
  hàng hóa không khai hải quan
  uncovered goods
  hàng hóa chưa được bảo hiểm
  unseasonable goods
  hàng hóa không đúng mùa
  used goods
  hàng hóa cũ (đã sử dụng)
  valuation of goods
  định giá hàng hóa
  value goods
  định giá hàng hóa
  value goods (to...)
  định giá hàng hóa
  value of goods and services
  giá trị hàng hóa và dịch vụ
  wage goods
  hàng hóa tiền lương
  well assorted goods
  hàng hóa đủ các loại
  well assorted goods
  hàng hóa đủ loại
  tài sản
  thương phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X