• /im´pə:səneitə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người đóng vai, người thủ vai
  Người làm trò nhại ai
  Người mạo nhận danh nghĩa người khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  mime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X