• /Mai:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kịch điệu bộ; kịch câm

  Nội động từ

  Diễn kịch câm

  Ngoại động từ

  Diễn đạt bằng điệu bộ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kịch câm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X