• /im'plɔ:riɳ/

  Thông dụng

  Tính từ
  Cầu khẩn, khẩn nài, van xin
  imploring attitude
  thái độ khẩn nài, thái độ van xin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X