• /'ætitju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thái độ, quan điểm
  One's attitude towards a question
  Quan điểm đối với một vấn đề
  an attitude of mind
  quan điểm cách nhìn
  Tư thế, điệu bộ, dáng dấp
  in a listening attitude
  với cái dáng đang nghe
  to strike an attitude
  làm điệu bộ không tự nhiên (như) ở (sân khấu)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quan điểm
  thái độ
  active attitude
  thái độ tích cực
  attitude change
  sự thay đổi thái độ (của người tiêu dùng)
  attitude models
  các mô hình thái độ
  attitude survey
  việc nghiện cứu thái độ
  consumer attitude
  thái độ người tiêu dùng
  mercenary attitude
  thái độ trọng thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X