• /¸impɔ:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhập, sự nhập khẩu
  Hàng nhập, hàng nhập khẩu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) sự mang vào, sự nhập cảng

  Xây dựng

  hàng nhập khẩu

  Kỹ thuật chung

  hàng nhập
  sự nhập
  sự nhập khẩu

  Kinh tế

  việc nhập khẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X