• /im¸prækti´kæliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không thực tế
  Điều không thực tế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X