• /im¸pɔsə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác impossibleness

  Danh từ

  Việc không thể làm được
  Don't expect him to do impossibilities
  Đừng trông chờ anh ta làm những việc không thể làm được
  Điều không thể có, điều không thể xảy ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự không có thể
  sự không thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X