• /im¸preʃə´nistik/

  Thông dụng

  Cách viết khác impressionary

  Tính từ

  (thuộc) chủ nghĩa ấn tượng
  (thuộc) trường phái ấn tượng
  an impressionistic painting
  một bức hoạ thuộc trường phái ấn tượng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X