• /¸remi´nisənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhớ lại; làm nhớ lại, gợi lại
  to be reminiscent of something
  gợi lại cái gì, làm nhớ lại cái gì
  Có xu hướng hồi tưởng
  in a reminiscent mood
  trong tâm trạng hồi tưởng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  forgetful , oblivious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X