• /im´pru:dəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác imprudency

  im'pru:d”ntnis
  danh từ
  Sự không thận trọng, sự khinh suất
  Việc làm thiếu thận trọng; hành động khinh suất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X