• /´kɛəlisnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu thận trọng; sự cẩu thả, sự vô ý
  a piece of carelessness
  một hành động thiếu thận trọng; một việc làm cẩu thả

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cẩu thả
  sự thiếu thận trọng
  vô ý

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X