• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in the inmost (secret) recesses of the heart
  o keep up heart

  Xem thêm heart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X