• /¸ina:´tistik/

  Thông dụng

  Cách viết khác inartistical

  Tính từ

  Không mỹ thuật, thiếu mỹ thuật; phản nghệ thuật
  an inartistic painting
  bức vẽ phản nghệ thuật
  Không biết gì về nghệ thuật, không có óc thẩm mỹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  graceless , inelegant , tasteless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X