• /in´eligənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu trang nhã, không thanh nhã
  Thiếu chải chuốt (văn)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X