• /¸insai´teʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác incitement

  Danh từ

  Sự khuyến khích
  Sự kích động, sự xúi giục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự kích thích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X