• /¸insti´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự xúi giục, sự xúi bẩy; sự thủ mưu
  Tình trạng bị xúi giục, tình trạng bị xúi bẩy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X