• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Gồm trọn, kể cả giới hạn đã nêu
  from Tuesday to Thursday inclusively
  từ thứ ba đến hết thứ năm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X