• /´tju:zdi/

  Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .Tue hoặc .Tues

  Ngày thứ ba trong tuần; thứ Ba

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngày Thứ ba
  black Tuesday
  ngày thứ ba đen tối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X