• /¸inkəu´hiərəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác incoherency

  ,inkou'hi:™n
  danh từ
  Sự không mạch lạc, sự rời rạc
  Ý nghĩ không mạch lạc; bài nói không mạch lạc; lời nói không mạch lạc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X