• /´ræmbliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi lang thang, sự đi ngao du
  (nghĩa bóng) sự nói huyên thiên, sự nói dông dài; sự nói không có mạch lạc, sự viết không có mạch lạc
  Sự mở rộng bừa bãi

  Tính từ

  Lang thang, ngao du
  Dông dài; không có mạch lạc, rời rạc, lan man (bài diễn văn..)
  a rambling conversation
  câu chuyện rời rạc không có mạch lạc
  a rambling speech
  bài nói thiếu mạch lạc
  Leo; bò (cây)
  Mở rộng bừa bãi (nhà cửa, phố xá... không đúng quy cách)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X