• /¸inkəm´pju:təbl/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không thể tính được, tính không thể tính toán được, tính không thể ước tính được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X