• /¸inkən´sidəritnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác inconsideration

  Danh từ
  Sự thiếu ân cần, sự thiếu chu đáo, sự thiếu quan tâm đến người khác
  Sự thiếu thận trọng, sự thiếu suy nghĩ, sự khinh suất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X