• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sáp nhập, người hợp nhất
  Người hợp thành tổ chức, người hợp thành đoàn thể
  Hội viên (của đoàn thể)

  Kinh tế

  người sáng lập công ty
  người sáp nhập
  thành viên của đoàn thể xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X