• /´inkə¸rʌptə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác incorruptibleness

  Danh từ
  Tính không thể hỏng được, tính không thể thối rữa được
  Tính không thể mua chuộc được; tính không thể hủ hoá được, tính liêm khiết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X