• /in´tegriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chính trực, tính liêm chính
  Tính toàn bộ, tính toàn vẹn, tính nguyên; tình trạng không bị sứt mẻ, tình trạng toàn vẹn, tình trạng nguyên vẹn
  territorial integrity
  sự toàn vẹn lãnh thổ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả năng bảo trì
  tính nguyên
  tình trạng nguyên vẹn
  tính toàn vẹn
  LIVT (linkintegrity verification test)
  phép thử nghiệm tính toàn vẹn liên kết
  referential integrity
  tính toàn vẹn tham chiếu
  system integrity
  tính toàn vẹn hệ thống
  trước sau như một

  Kỹ thuật chung

  chính nguyên
  khả năng sửa chữa
  tính nhất quán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X