• /´inkju¸beitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò ấp trứng
  Lồng nuôi trẻ em đẻ non
  Vườn ươm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  máy ấp

  Vật lý

  máy ấp (vi sinh)
  tủ ấp

  Kỹ thuật chung

  tủ ấm
  lồng ấp

  Kinh tế

  phòng nuôi cấy
  vườn ươm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X